Sự đa dạng
Sự đa dạng

20479 (2023)

Current Sample Year 2021 2022 2023
Tìm nhà cung cấp hạt In tờ thông số kỹ thuật

Thuộc tính chất lượng

Mục đích sử dụng
Natto
Màu của rốn hạt
buff
Các kích cỡ
Medium
G/100 Các loại hạt
17.3
Nhóm trưởng thành
0.8

Thành phần

Chất đạm 13%
38.075
Dầu 13%
17.125
Sucrose db
6.15
Raffinose db
0.85
Stachyose db
4.9
Lysine
3.33
Axit amin thiết yếu
14.645

20479 Các mẫu (2023)

Sự đa dạng
Mẫu 20479

202398002013MN

Thuộc tính chất lượng

Mục đích sử dụng
Natto
Loại
non-GM
Màu rốn hạt
white, yellow, clear


Kích cỡ
Medium
G/100 Hạt
17.2
Chất đạm 13%
37.98
Dầu 13%
17.08

Thành phần

Chất đạm 13%
37.98
Dầu 13%
17.08
Sucrose db
6.1
Raffinose db
0.8
Stachyose db
5.1
Lysine
6.66%
Axit amin thiết yếu
14.51%
Sự đa dạng
Mẫu 20479

202398002071MN

Thuộc tính chất lượng

Mục đích sử dụng
Natto
Loại
non-GM
Màu rốn hạt
buff


Kích cỡ
Medium
G/100 Hạt
17.4
Chất đạm 13%
38.17
Dầu 13%
17.17

Thành phần

Chất đạm 13%
38.17
Dầu 13%
17.17
Sucrose db
6.2
Raffinose db
0.9
Stachyose db
4.7
Lysine
6.77%
Axit amin thiết yếu
14.78%