คุณสมบัติทางด้านคุณภาพ

ประเภทการใช้งาน
Natto
สีขั้วเมล็ด
buff
ขนาด
Medium
G/100 เมล็ดพันธ์
17.3
กลุ่มที่แสดงถึงสภาวะโตเต็มที่
0.8

องค์ประกอบ

โปรตีน 13%
38.075
น้ำมัน 13%
17.125
Sucrose db
6.15
Raffinose db
0.85
Stachyose db
4.9
Lysine
3.33
กรดอะมิโนที่จำเป็น
14.645

20479 ตัวอย่าง (2023)

ความหลากหลาย
ตัวอย่าง 20479

202398002013MN

คุณสมบัติทางด้านคุณภาพ

การใช้งานตามวัตถุประสงค์
Natto
ชนิด
non-GM
สีขั้วเมล็ด
white, yellow, clear


ขนาด
Medium
G/100 เมล็ดพันธ์
17.2
โปรตีน 13%
37.98
น้ำมัน 13%
17.08

องค์ประกอบ

โปรตีน 13%
37.98
น้ำมัน 13%
17.08
Sucrose db
6.1
Raffinose db
0.8
Stachyose db
5.1
Lysine
6.66%
กรดอะมิโนที่จำเป็น
14.51%
ความหลากหลาย
ตัวอย่าง 20479

202398002071MN

คุณสมบัติทางด้านคุณภาพ

การใช้งานตามวัตถุประสงค์
Natto
ชนิด
non-GM
สีขั้วเมล็ด
buff


ขนาด
Medium
G/100 เมล็ดพันธ์
17.4
โปรตีน 13%
38.17
น้ำมัน 13%
17.17

องค์ประกอบ

โปรตีน 13%
38.17
น้ำมัน 13%
17.17
Sucrose db
6.2
Raffinose db
0.9
Stachyose db
4.7
Lysine
6.77%
กรดอะมิโนที่จำเป็น
14.78%