คุณสมบัติทางด้านคุณภาพ

ประเภทการใช้งาน
Miso
สีขั้วเมล็ด
white, yellow, clear
ขนาด
Medium
G/100 เมล็ดพันธ์
17.7

องค์ประกอบ

โปรตีน 13%
34.84
น้ำมัน 13%
19
Sucrose db
4.8
Raffinose db
0.9
Stachyose db
4.2
Lysine
6.80%
กรดอะมิโนที่จำเป็น
14.70%

เต้าหู้ & นมถั่วเหลือง

e%
9.66
ความสามารถในการดูดซับน้ำ
1.55
อัตราผลผลิตนมถั่วเหลืองที่ได้
7.72
Brix index
7.5
สีของนม L
83.7 ± 0
สีของนม A
-4.6 ± 0
สีของนม B
15.4 ± 0.1
อัตราผลผลิตเต้าหู้ที่ได้
3.32
สีเต้าหู้ L
91.7 ± 2.3
สีเต้าหู้ A
-2.2 ± 0.0
สีเต้าหู้ B
17.7 ± 0.1
ความแน่นเนื้อของเต้าหู้
1483 ± 100
ความยืดหยุ่นของเต้าหู้
0.96 ± 0.00
ความสามารถเกาะรวมตัวกันของเต้าหู้
0.44 ± 0.03

Water uptaking (kg/kg soybean d.b.): soaked soybean/soybean seeds (d.b.)
Soy milk yield (kg/kg soybean d.b.): soymilk output/soybean seeds (d.b.)
Tofu yield (kg/kg soybean d.b.): Tofu output/(soymilk input/soymilk yield)
Firmness (g/force): The force need to added on tofu on certain deformation
Cohesiveness: How well the tofu withstands a second deformation relative to its resistance under the first deformation
Springiness (mm): How well a tofu physically springs back after it has been deformed during the first compression and has been allowed to wait for the target wait time between strokes

To learn more about how these tofu/soymilk samples were analyzed, click here
DSR2400 ตัวอย่าง (2023)

ความหลากหลาย
ตัวอย่าง DSR2400

202398080079MN

คุณสมบัติทางด้านคุณภาพ

การใช้งานตามวัตถุประสงค์
Miso
ชนิด
non-GM
สีขั้วเมล็ด
white, yellow, clear


ขนาด
Medium
G/100 เมล็ดพันธ์
17.7
โปรตีน 13%
34.84
น้ำมัน 13%
19

องค์ประกอบ

โปรตีน 13%
34.84
น้ำมัน 13%
19
Sucrose db
4.8
Raffinose db
0.9
Stachyose db
4.2
Lysine
6.80%
กรดอะมิโนที่จำเป็น
14.70%