Sự đa dạng
Sự đa dạng

LGS2801 (2023)

Current Sample Year 2022 2023
Tìm nhà cung cấp hạt In tờ thông số kỹ thuật

Thuộc tính chất lượng

Mục đích sử dụng
Tofu, Miso, Soy Milk
Màu của rốn hạt
black
Các kích cỡ
Medium
G/100 Các loại hạt
17.3
Nhóm trưởng thành
2

Thành phần

Chất đạm 13%
34.7
Dầu 13%
17.76
Sucrose db
6.3
Raffinose db
0.8
Stachyose db
4.5
Lysine
6.77%
Axit amin thiết yếu
14.68%

LGS2801 Các mẫu (2023)

Sự đa dạng
Mẫu LGS2801

202398040014MN

Thuộc tính chất lượng

Mục đích sử dụng
Tofu, Miso, Soy Milk
Loại
non-GM
Màu rốn hạt
black


Kích cỡ
Medium
G/100 Hạt
17.3
Chất đạm 13%
34.7
Dầu 13%
17.76

Thành phần

Chất đạm 13%
34.7
Dầu 13%
17.76
Sucrose db
6.3
Raffinose db
0.8
Stachyose db
4.5
Lysine
6.77%
Axit amin thiết yếu
14.68%