คุณสมบัติทางด้านคุณภาพ

ประเภทการใช้งาน
Tofu, Miso, Soy Milk
สีขั้วเมล็ด
black
ขนาด
Medium
G/100 เมล็ดพันธ์
17.3
กลุ่มที่แสดงถึงสภาวะโตเต็มที่
2

องค์ประกอบ

โปรตีน 13%
34.7
น้ำมัน 13%
17.76
Sucrose db
6.3
Raffinose db
0.8
Stachyose db
4.5
Lysine
6.77%
กรดอะมิโนที่จำเป็น
14.68%

LGS2801 ตัวอย่าง (2023)

ความหลากหลาย
ตัวอย่าง LGS2801

202398040014MN

คุณสมบัติทางด้านคุณภาพ

การใช้งานตามวัตถุประสงค์
Tofu, Miso, Soy Milk
ชนิด
non-GM
สีขั้วเมล็ด
black


ขนาด
Medium
G/100 เมล็ดพันธ์
17.3
โปรตีน 13%
34.7
น้ำมัน 13%
17.76

องค์ประกอบ

โปรตีน 13%
34.7
น้ำมัน 13%
17.76
Sucrose db
6.3
Raffinose db
0.8
Stachyose db
4.5
Lysine
6.77%
กรดอะมิโนที่จำเป็น
14.68%