Thuộc tính chất lượng

Các kích cỡ
G/100 Các loại hạt

Thành phần

Chất đạm 13%
Dầu 13%
Sucrose db
Lysine
Axit amin thiết yếu

BG 401a Các mẫu ()