คุณสมบัติทางด้านคุณภาพ

ขนาด
G/100 เมล็ดพันธ์

องค์ประกอบ

โปรตีน 13%
น้ำมัน 13%
Sucrose db
Lysine
กรดอะมิโนที่จำเป็น

BG 401a ตัวอย่าง ()