คุณสมบัติทางด้านคุณภาพ

ประเภทการใช้งาน
tofu, soy milk
สีขั้วเมล็ด
white, yellow, clear
ขนาด
Large
G/100 เมล็ดพันธ์
20.4
กลุ่มที่แสดงถึงสภาวะโตเต็มที่
3.5

องค์ประกอบ

11s/7s Ratio
1.53
โปรตีน 13%
36.16
น้ำมัน 13%
19.96
Sucrose db
3.4
Raffinose db
0.7
Stachyose db
3.6
Lysine
6.80%
กรดอะมิโนที่จำเป็น
14.75%

11s/7s (Glycinin & β-conglycinin) data was determined using gel electrophoresis. Protein was extracted from soybean samples and the concentration standardized. Protein was separated on gradient SDS-PAGE gels, then stained, and protein subunits analyzed using imaging software to create the level of proteins and subsequent ratio of 11s and 7s storage proteins.

เต้าหู้ & นมถั่วเหลือง

ความสามารถในการดูดซับน้ำ
4.58
อัตราผลผลิตนมถั่วเหลืองที่ได้
15.13
Brix index
7
สีของนม L
81.9
สีของนม A
4.43
สีของนม B
16.58
อัตราผลผลิตเต้าหู้ที่ได้
สีเต้าหู้ L
สีเต้าหู้ A
สีเต้าหู้ B
ความแน่นเนื้อของเต้าหู้
4452.64
ความยืดหยุ่นของเต้าหู้
0.94
ความสามารถเกาะรวมตัวกันของเต้าหู้
0.65

Water uptaking (kg/kg soybean d.b.): soaked soybean/soybean seeds (d.b.)
Soy milk yield (kg/kg soybean d.b.): soymilk output/soybean seeds (d.b.)
Tofu yield (kg/kg soybean d.b.): Tofu output/(soymilk input/soymilk yield)
Firmness (g/force): The force need to added on tofu on certain deformation
Cohesiveness: How well the tofu withstands a second deformation relative to its resistance under the first deformation
Springiness (mm): How well a tofu physically springs back after it has been deformed during the first compression and has been allowed to wait for the target wait time between strokes

To learn more about how these tofu/soymilk samples were analyzed, click here
134672 ตัวอย่าง (2022)

ความหลากหลาย
ตัวอย่าง 134672

202298011006MN

คุณสมบัติทางด้านคุณภาพ

การใช้งานตามวัตถุประสงค์
tofu, soy milk
ชนิด
non-GMO
สีขั้วเมล็ด
white, yellow, clear


ขนาด
Large
G/100 เมล็ดพันธ์
20.4
โปรตีน 13%
36.16
น้ำมัน 13%
19.96

องค์ประกอบ

11s/7s Ratio
1.53
โปรตีน 13%
36.16
น้ำมัน 13%
19.96
Sucrose db
3.4
Raffinose db
0.7
Stachyose db
3.6
Lysine
6.80%
กรดอะมิโนที่จำเป็น
14.75%